MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ

Máy phát điện standby 125KVA

Thông số: 380V/220V; 50Hz; Stanby 125KVA (có khả năng chay vượt tải 10% dưới 1h) Máy đẹp như hình, hiện đang lưu kho tại Thuận An Bình Dương        

MÁY PHÁT ĐIỆN CHO THUÊ

MÁY PHÁT ĐIỆN CAT CŨ 1000KVA