MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ ĐỘNG CƠ MITSUBISHI S16R 2000KVA (đã bán)